Prognozowanie strat na potrzeby MSSF 9

Czy potrzebujesz wsparcia w kastomizacji i implementacji wytycznych dotyczących standardów rachunkowości MSSF 9 i ich wpływu na prognozowanie strat? Nasi eksperci i analitycy są gotowi do pomocy. Mamy wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach projektów w tym obszarze. Zapytaj o nasze doświadczenia i referencje.

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej MSSF 9 zobowiązuje przedsiębiorstwa do dokonania istotnych zmian w sposobie ujmowania oczekiwanych strat kredytowych. Jako specjalista w prognozowaniu strat i utraty wartości, Experian doradzi Ci, jak budować i realizować kompleksowe podejście do nowych standardów.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Dzięki naszemu kompleksowemu podejściu możemy pomóc zaplanować i sprawnie wdrożyć  zmiany w standardach rachunkowości kompleksowo, w tym w czterech kluczowych obszarach. Wiemy, że każda firma jest wyjątkowa, dlatego nasze rozwiązanie można dopasować do potrzeb Twojej działalności. Metodologia prognozowania strat zależy bowiem od tego, czy Twoja firma korzysta z zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów czy metody standardowej, czy posiada wystarczającą ilość odpowiednich danych historycznych do prognozowania strat kredytowych w całym okresie życia oraz czy polityka kredytowa lub strategia windykacyjna uległy w ostatnim czasie istotnym zmianom.

 • Doświadczenie w modelowaniu regulacyjnym
  Dzięki naszemu doświadczeniu w budowaniu modeli ryzyka kredytowego możemy wesprzeć Twoje wewnętrzne zespoły zajmujące się modelowaniem w zdobywaniu nowych umiejętności lub zaoferować nasze pełne wsparcie w ramach outsourcingu.

 • Dane rynkowe
  W przyapdku, gdy Twój portfel jest stosunkowo nowy, być może Twoja firma jeszcze nie zdążyła zgromadzić danych historycznych wymaganych do prognozowania straty w całym cyklu życia. Bądź gdy zmiany, które nastąpiły w politykach kredytowych lub windykacyjnych spowodowały, że część lub całość zbioru danych historycznych nie może zostać wykorzystana podczas modelowania w przyszłości - zaproponujemy najlepsze rozwiązania w zakresie wykorzystania danych historycznych.

 • Tendencje i prognozy gospodarcze
  Nasi ekonomiści i analitycy ds. ryzyka kredytowego współpracują ze sobą, aby lepiej zrozumieć związek pomiędzy polityką kredytową a gospodarką oraz jak te dwie zależności wpływają na ryzyko kredytowe. Dostarczamy scoringi agencji ratingowych, określając ich wpływ gospodarczy. Dzięki scoringom możesz określić zmiany w ryzyku kredytowym oraz włączyć je do modeli prawdopodobieństwa wystąpienia niewypłacalności w całym cyklu życia.

 • Bieżąca ocena prognozowanych i rzeczywistych strat
  Aby nadążyć za zmianami wskaźników strat i zmianami w gospodarce, modele oczekiwanej straty w całym cyklu życia należy poddawać ponownemu oszacowaniu co kwartał lub dwa razy do roku. Potrzebujesz wsparcia w tym obszarze? Skorzystaj z naszej pomocy i sprawdź, jak wygląda Twoja firma na tle konkurencji oraz na tle rynkowych danych dotyczących oczekiwanych strat.Bieżąca ocena prognozowanych i rzeczywistych strat

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy

MSSF 9 – Główne zmiany

 • Prognozowanie strat wymaga współpracy zespołów finansowych oraz zarządzających ryzykiem
 • Stosowanie metod prognozowania strat, wykorzystujących modele ryzyka w zarządzaniu portfelem i uwzględnianie w nich prognoz gospodarczych
 • Określenie, co stanowi istotną zmianę w poziomie przewidywanego ryzyku
 • Przejście z 12-miesięcznych oczekiwanych strat na oczekiwane straty w całym okresie życia
 • Wymóg tworzenia perspektywicznych prognoz przyszłych warunków gospodarczych podczas identyfikowania istotnych zmian w ryzyku oraz w modelach oczekiwanych strat
 • Posiadamy wiedzę i doświadczenie z całej Europy. Możemy wskazać najlepszy praktyki rynkowe zgodne z wymogami EBA i KNF aby wesprzeć optymalizację działania modeli.

Korzyści ze współpracy z Experian

 • Uławiamy skuteczne spełnienie wymogów organów regulacyjnych
 • Pomagamy podejmować bardziej opłacalne decyzje zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym
 • Nasze obszerne zasoby danych i prognoz gospodarczych uzupełniają Twój wewnętrzny obraz, oferując precyzyjne prognozowanie strat
 • Poza wstępnym modelowaniem, oferujemy również wsparcie we wdrażaniu oraz bieżącym aktualizowaniu i monitorowaniu prognoz oczekiwanych strat
 • Umożliwia szybkie dostosowanie produktów i polityk do zmieniających się warunków rynkowych dzięki wykorzystaniu danych określających wrażliwość portfela na różne scenariusze gospodarcze
 • Nasi eksperci są w stałym kontakcie z EBA, aby wspierać naszych klientów we wdrażaniu najlepszych praktyk.