Scoring aplikacyjny, behawioralny i kredytowy oraz dedykowane narzędzia analityczne do walidacji i monitoringu ryzyka

Scoring aplikacyjny: optymalizuj ocenę ryzyka kredytowego

Aplikacyjne karty scoringowe to modele analityczne przewidujące prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zachowań u potencjalnych klientów, pozwalające przedsiębiorstwom na podejmowanie skutecznych, zautomatyzowanych decyzji.

Najczęściej wykorzystywany scoring aplikacyjny ocenia prawdopodobieństwo spłaty zobowiązania przez klienta. Narzędzia te pomagają zarządzać ryzykiem oraz podejmować trafne i spójne, automatyczne decyzje dotyczące zatwierdzania, weryfikacji manualnej lub odrzucania wniosków potencjalnych klientów.

Sposób działania

Aplikacyjne karty scoringowe to modele statystyczne opracowywane z wykorzystaniem danych historycznych instytucji dla danego produktu.

W przypadku braku dostępności danych historycznych, np. do stworzenia karty scoringowej dla nowego produktu, Experian dostarcza reprezentatywne dane pochodzące ze swoich obszernych źródeł danych.

Po ekstrakcji i weryfikacji danych należy zaprojektować reprezentatywną próbkę danych dla docelowego portfela, która posłuży do modelowania i sprawi, że opracowana karta scoringowa spełni wymagania biznesowe firmy. Aby to osiągnąć należy wnikliwie przeanalizować dostępne kryteria, stabilność i charakterystyczne zachowania portfela. Następnie można oszacować model przy użyciu kilku metodologii, wśród których najczęściej wymienia się: regresję liniową i logistyczną, ale coraz częściej również bardziej zaawansowane algorytmy analityczne. Experian posiada ponad 30-letnie doświadczenie w skutecznym tworzeniu modeli ryzyka kredytowego dla instytucji finansowych.

W celu opracowania kart scoringowych o największych parametrach predykcyjnych korzystamy z danych Twojej firmy uzyskanych podczas składania wniosków oraz danych pochodzących z biur informacji kredytowej, dających szczegółowy wgląd w historię kredytową. Mamy też bogate doświadczenie w budowie kart scoringowych w wykorzystaniem nietradycyjnych źródeł danych. 

Scoring behawioralny: utrzymaj i powiększ grono właściwych klientów Twojej firmy

Czy wiesz, którzy klienci są najbardziej wartościowi dla Twojej firmy? Czy któryś z Twoich klientów boryka się ze spłatą zobowiązań wobec Twojej lub innej firmy? Chcesz aktywować właściwych klientów przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka oraz bez uszczerbku na relacji z klientem? Experian podpowie na czym należy się skupić i co zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał wszystkich dostępnych źródeł danych i sposobu ich wykorzystania by zoptymalizować proces decyzyjny. 

Scoring kredytowy i dedykowane narzędzia analityczne: rozwiązania analityczne dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy, które dzięki pełnemu wykorzystaniu potencjału danych pomogą wyróżnić się na tle konkurencji oraz pchnąć naprzód realizację strategii Twojej firmy

Rozwiązania analityczne zaprojektowane z myślą o spełnieniu Twoich priorytetów biznesowych. Nasze zindywidualizowane rozwiązania analityczne są budowane w oparciu o dane historyczne Twojej firmy, co sprawia, że są dostosowane do profilu Twojego klienta. Rozwiązanie dostosowane do potrzeb firmy umożliwia wykorzystanie wszystkich danych dostępnych na moment podejmowania decyzji (np. danych demograficznych dotyczących potencjalnych klientów, danych z biur informacji kredytowej, informacji o istniejących rachunkach rozliczeniowych, informacji geo demograficznych oraz danych transakcyjnych) do przewidywania zachowań obecnych i potencjalnych klientów.

Korzyści z wykorzystania modeli scoringowych:

  • precyzyjna ocena zdolności kredytowej potencjalnego klienta (możliwości spłaty)
  • oszacowanie potencjalnej rentowności klienta w przyszłości
  • predykcja prawdopodobieństwo odejścia (migracji klientów) itp.
  • automatyzacja procesów decyzyjnych związanych z udzielaniem kredytu
  • obniżenie kosztu ręcznego zatwierdzania wniosków
  • ułatwienie podejmowania trafnych i spójnych decyzji opartych na faktach
  • elastyczna optymalizacja i zarządzanie strategiami ryzyka kredytowego (w tym monetyzacją portfela, zarządzaniem złymi długami, ustalaniem cen z uwzględnieniem kosztów ryzyka, optymalizacją strategii sprzedażowych i zysków)

Główne korzyści

  • automatyzacja procesów decyzyjnych związanych z udzielaniem kredytu obniża koszt ręcznego zatwierdzania wniosków
  • ułatwienie podejmowania trafnych i spójnych decyzji opartych na faktach
  • elastyczna optymalizacja i zarządzanie strategiami ryzyka kredytowego (w tym zatwierdzaniem portfela, zarządzaniem złymi długami, ustalaniem cen z uwzględnieniem kosztów ryzyka, sprzedażą krzyżową)

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy

Sztuczna inteligencja

Oszacowanie dochodów rozporządzalnych