Web Data Insights Potencjał danych z Internetu na Twoich usługach

Innowacyjne rozwiąznia na bazie algorytmów Machine Learning

Postęp technologiczny oraz rozwój oprogramowania pozwala firmom przyjąć bardziej wydajne i zaawansowane podejścia analityczne, pozwalające napędzać rozwój, wydajność, konkurencyjność, zarządzać ryzykiem i relacjami z klientem.

Dostępność nowych źródeł danych stwarza ogromny potencjał rozwoju dla predykcyjnych modeli zarządzania ryzykiem oraz  oceną klienta, mających do zaoferowania znacznie więcej niż „tradycyjne” dane wewnętrzne, czy dane pochodzące z biur informacji kredytowej i wywiadowni gospodarczych.

Experian poczynił inwestycje w tym obszarze, zdobywając rozległą wiedzę i doświadczenie oraz osiągając sukcesy w dostarczaniu rozwiązań w zakresie Big Data i Data Lake, analityki danych, zaawansowanych narzędzi analitycznych i inteligentnych i zautomatyzowanych narzędzi i usług  w wielu krajach na całym świecie.

Nasze zaawansowane rozwiązanie analityczne – Web Data Insights (WDI) – wykorzystuje publiczne, nieustrukturyzowane dane zgromadzone w Internecie, które w połączeniu z technikami uczenia maszynowego, umożliwiają firmom wykorzystanie  modeli, oferujących nowy wymiar zarządzania relacjiami z klientem i monitoringu ryzyka.

Great Results

Korzyści w obszarze oceny ryzka

  • Lepsza ocena ryzyka dzięki dodatkowej warstwie nietradycyjnych i nieustrukturyzowanych danych publicznych
  • Możliwość wskazania przyczyn źródłowych dla zdarzeń wysokiego ryzyka
  • Dokładne prognozy dotyczące przyszłych zdarzeń, skłonności do kupowania, odpływu i pozyskiwania klientów
  • Zmniejszenie złych długów, poprawa poziomu akceptacji oraz jakości akceptowanych wniosków
  • Sygnały wczesnego ostrzegania oraz głębszy wgląd w portfel w procesach monitoringu
  • Ulepszone modele statystyczne budowane w oparciu o techniki uczenia maszynowego
  • Nowe dynamiczne narzędzie pozwalające na uszczelnienie prewencji wyłudzeniowej

Czym jest Web Data Insights...

Nasze kompleksowe rozwiązanie WDI obejmuje webcrawling, klasyfikowanie witryn, eksplorację tekstu, analizę segmentacji oraz modele uczenia maszynowego. Każdy klient jest analizowany i wyszukiwany w Internecie w celu zgromadzenia ogólnodostępnych danych w zautomatyzowanym  procesie ekstrakcji danych z zasobów Internetu.

Zgromadzone informacje są następnie analizowane i klasyfikowane według rozmaitych kategorii przez zaawansowane algorytmy do eksploracji tekstu, po czym te z nich, które zostaną uznane za istotne zostaną poddane analizom algorytmicznym. Przy porządkowaniu nieustrukturyzowanych danych i tworzeniu bazy predyktorów można korzystać z różnych metod sztucznej inteligencji: eksploracji tekstu oraz analizy sentymentu.

methodology

„Web Data Insights ocenia zachowania klienta na podstawie oceny jego aktywności online. Dzięki temu rozwiązaniu, firmy mogą rozszerzać swoją istniejącą strategię oceny portfela.”

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy

Zaawansowane narzędzia analityczne: dowiedz się więcej

Webinar na żądanie Web Data Insights:

 Zarządzanie ryzkiem kredytowym dla portfela MŚP

Zaawansowane narzędzia analityczne

Korzystaj z najnowszych technologii i usług analitycznych, które pomogą Twojej firmie w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej dzięki oszczędności kosztów infrastruktury, wykorzystaniu nowoczesnych, ale też globalnie sprawdzonych innowacji analitycznych.

Sztuczną inteligencję

Maksymalizuj relacje z klientem, łącząc nietradycyjne źródła danych z uczeniem maszynowym.