Automatyzuj Analitykę Regulacyjną

Zmień oblicze biurokracji regulacyjnej z platformą Ascend Regulatory

Dowiedz się więcej

Wejdź na wyższy poziom analityki regulacyjnej.

 Ascend Regulatory to analityczna platforma chmurowa Experian do skalowalnych potrzeb analitycznych w technologiach open-source. 
Na Platformie Ascend dostęne są predefiniowane zestawy kastomizowalnych narzędzi wspierających m.in. procesy decyzyjne, walidacyjne i monitoringowe w analizie ryzyka, w tym w szczególności obsługujące procesy zarządzania modelami regulacyjnymi.

Dzisiejsze otoczenie regulacyjne stawia przed przedsiębiorstwami wiele nowych, dynamicznie ewoluujących wyzwań.  

Ciągły napływ wytycznych i wymogów regulacyjnych dążących do minimalizacji poziomów rezerw na zapewnienie płynności za sprawą zwiększonej dokładności i spójności modelowania, monitorowania, raportowania ryzyka oraz obliczania związanych z nimi wymogów dotyczących rezerw finansowych to codzienność banków i pozostałych instytucji.  

Instytucje finansowe są zobowiązane do zapewnienia zgodności z nowymi wymaganiami, co może okazać się trudne, wymagające i stanowić poważne obciążenie rozmaitych zasobów, zarówno eksperckich, jak i IT.

Dzisiejsze otoczenie regulacyjne stawia przedsiębiorstwami wiele nowych, dynamicznie ewoluujących wyzwań.  

Ciągły napływ wytycznych i wymogów regulacyjnych dążących do minimalizacji poziomów rezerw na zapewnienie płynności za sprawą zwiększonej dokładności i spójności modelowania, monitorowania, raportowania ryzyka oraz obliczania związanych z nimi wymogów dotyczących rezerw finansowych to codzienność banków i pozostałych instytucji.  

Instytucje finansowe są zobowiązane do zapewnienia zgodności z nowymi wymaganiami, co może okazać się trudne, wymagające i stanowić poważne obciążenie rozmaitych zasobów, zarówno eksperckich, jak i IT.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Od wielu lat świadczymy usługi analityczne w zakresie zapewnienia zgodności regulacyjnej na rzecz przedsiębiorstw na całym świecie, korzystając z unikalnej kombinacji wiedzy regulacyjnej, danych, doświadczenia, zaawansowanych narzędzi analitycznych i technologii. Platforma Ascend Reguatory to nasze najnowsze narzedzie wspierające autmatyzację i transparentność zarządzania modelami regulacyjnymi.

Dedykowane usługi

Nasze usługi konsultingowe, analityczne i technologiczne ukierunkowane są na:

  • Budowę ekosystemu modeli
  • Zarządzanie modelami, w tym monitoring i walidację
  • Analizę NPL
  • Benchmarkowanie
  • Prognozy ekonomiczne
  • Testy warunków skrajnych

Holistyczne wsparcie

Nasz zespół ekspertów pomoże Ci w:  

  • transformacji ryzyka ukierunkowanego na biznes i rentowność
  • interpretacji regulacji zgodnej z polityką ryzyka Twojej firmy
  • w zapewnieniu zgodności regulacyjnej Twojej rozwiązań analitycznych z wytycznymi
  • reprezentowaniu Twojej firmy w dysusji z regulatorem

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy

Studium przypadku: Narodowy Bank Malawi

Broszura: Ascend Regulatory