Zapewnienie zgodności z przepisami dzięki rozwiązaniom AIRB

Uzyskaj przewagę konkurencyjną i strategiczną dzięki naszym adaptowalnym zaawansowanym metodom IRB stworzonym z myślą o spełnieniu wymogów dyrektywy CRD IV.

Podejście zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów (AIRB) do zapewnienia zgodności z CRD IV i CRR pomaga firmom świadczącym usługi finansowe zbudować odporność oraz przewagę konkurencyjną w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym.

Zrozumienie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych i przedsiębiorców w portfelach detalicznych i niedetalicznych stanowi podstawę służącą do oceny kapitału regulacyjnego, który należy utrzymać w swoim bilansie. Równie ważna jest umiejętność wykazania przed organem regulacyjnym, że firma rozumie ryzyka związane z działalnością kredytową oraz potrafi nimi zarządzać.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy

Jakie są korzyści tego rozwiązania?

 • Poprawa rentowności, wykorzystanie solidnych i trwałych modeli w rozwiązywaniu złożonych zagadnień takich jak szacowanie parametrów, straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) uwzględniające pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz marginesy konserwatyzmu.
 • Pomaga dostosować się do zmiennych warunków rynkowych
 • Perspektywiczne systemy ratingowe
 • Szczegółowe testy warunków skrajnych oraz analizy scenariusza
 • Szacowanie parametrów ryzyka
 • Kompleksowa walidacja systemów ratingowych
 • Dostosowanie kapitału do ryzyka w portfelu
 • Optymalizacja kapitału w portfelach
 • Dostosowanie procesu decyzyjnego w zakresie inicjowania i zarządzania klientami do ryzyka

Jak to działa?

Ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze finansowym pozwala nam nieustannie ulepszać i optymalizować naszą architekturę AIRB w taki sposób, by wyjść poza spełnienie wymagań dyrektyw CRD IV oraz CRR i skorzystać z zaawansowanych narzędzi analitycznych do przeprowadzania testów ryzyka w warunkach skrajnych z uwzględnieniem szeregu czynników ekonomicznych.

 

 • Wzmocnienie modelu ryzyka kredytowego i poziomów kapitału pomoże zaoferować klientom właściwe polityki i produkty kredytowe, niezależnie od warunków rynkowych.
 • Experian od ponad 20 lat tworzy modele IRB i oszacowania parametrów, pomagając dużym i małym organizacjom bankowym osiągnąć zgodność z przepisami bez uszczerbku dla wymogów kapitałowych i alokacji. Experian współpracuje obecnie z największymi grupami bankowymi na świecie w zakresie przebudowy i walidacji modeli IRB oraz MSSF 9.