Zarządzanie klientem z PowerCurve

Your customer relationships are your business

Obecnie konsumenci są zachęcani do nieustannego poszukiwania najlepszych ofert i zmieniania dostawców, dlatego aby zmaksymalizować wskaźniki utrzymania klienta należy zadbać o doświadczenie i ścieżki klientów.

Oznacza to, że w obliczu obecnej niepewności gospodarczej, należy jeszcze lepiej poznać swojego klienta. 

Kluczem do sukcesu jest zrozumienie, jaki sposób interakcji im odpowiada, jak zmieniła się ich sytuacja finansowa oraz czy chętnie zakupią nowe produkty.

PowerCurve Customer Management pozwala na przekształcanie wiedzy analitycznej w inteligentne i skoordynowane zestawy decyzji.

Zalety:

  • Zmniejszenie ryzyka złych długów
  • Zwiększenie przychodów
  • Reagowanie na zmiany rynkowe
  • Obniżenie kosztów operacyjnych

Jak nasze rozwiązanie pomaga w podejmowaniu decyzji

  • Tworzy unikalny profil każdego z Twoich klientów, obejmujący całość relacji na poziomie klient-firma.
  • To dynamiczne narzędzie przedstawiające ocenę i wskaźniki ryzyka, rentowność, rzetelność i pełny obraz relacji z klientem.
  • Korzysta z nowych źródeł danych, jeszcze skuteczniej wzbogacając Twoje spojrzenie na relację z klientem.
  • Tworzy pojedynczy widok klienta, dostarczając spójne, inteligentne i świadome decyzje w całym cyklu życia klienta.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy

Podejmuj inteligentne decyzje dzięki...

PowerCurve Platform

PowerCurve Originations

PowerCurve Strategy Management

PowerCurve for Collections