Windykacja - komunikacja z klientem i indywidualne rozwiązanie

Maksymalizuj wyniki firmy poprzez wybór najskuteczniejszych działań windykacyjnych dla każdego klienta.

Określaj właściwe komunikaty uwzględniające odpowiednie warunki spłaty dla każdego klienta i dostarczaj je w najlepszym momencie za pośrednictwem preferowanego kanału.

Wybór optymalnego działania, które należy podjąć w stosunku do klienta stanowi wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt że nie wszystkie dane historyczne dotyczące efektów działań windykacyjnych można łatwo wyodrębnić.  Należy zrozumieć nie tylko efekty pojedynczych działań, ale też to jakie rezultaty dają jako system naczyń połączonych.

Nasze rozwiązanie pozwala zespołom ds. ryzyka i windykacji oceniać dziesiątki potencjalnych strategii, ułatwiając projektowanie oraz dostosowywanie tworzonej „na żywo” strategii.   Elastyczność narzędzia pozwala na łatwą integrację z istniejącym oprogramowaniem decyzyjnym lub platformami windykacyjnymi.

Główne korzyści

Optymalizacja windykacji jest najbardziej efektywna przy częściowym lub całkowitym spełnieniu poniższych warunków:

  • Istnieje możliwość wyboru kanałów komunikacji
  • Ilość rachunkó jest wystarczająco duża
  • Zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące częstotliwości podejmowania działania (np. ile razy można zatelefonować)
  • Istnieje mierzalny cel (np. maksymalizacja windykowanych kwot) i można przewidzieć wpływ różnych działań na ten cel

Jak to działa?

Stosowanie naszych rozwiązań optymalizacyjnych umożliwia poprawę wyników w stosunku do technik tradycyjnych poprzez:

  • Analizowanie każdej kombinacji działań i odejście od stosowania tradycyjnego podejścia rankingowego lub hierarchicznego
  • Zrozumienie zależności między różnymi działaniami (wymuszonymi przez ograniczenia)
  • Wybór najlepszego zestawu działań, uwzględniającego ograniczenia
  • Praca na poziomie indywidualnego klienta, bez limitów co do liczby klientów oraz ograniczeń lub działań, które można zoptymalizować

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy