Uniklana platforma wszechstornnej walki z nadużyciami

Skorzystaj z innowacyjnej platformy typu plug-and-play – CrossCore ™ i zintegruj wszystkie najnowsze technologie do walki z nadużyciami, zapewniając swojej firmie kompleksowe wykrywanie wszelkich prób oszustw.

Skontaktuj się z nami

Zintegrowana platforma do ochrony przed oszustwami i kradzieżą tożsamości

Oczekiwania klientów rosną wraz z postępującym rozwojem cyfryzacji. Bezinwazyjna i przyjemna ścieżka kontaktu z klientem to najważniejszy czynnik decydujący o sukcesie biznesowym. Dlatego też wyzwanie przedsiębiorstw jest zapewnienie niewidocznej autentykacji i ochrony interesów klientów oraz firmy. Aby to osiągnąć należy skoordynować pracę wielu narzędzi na wielu płaszczyznać i we wszystkich punktach styku klienta z usługami Twojej firmy.

CrossCore ™ to zintegrowana platforma do przeciwdziałania wyłudzeniom oraz kradzieżom tożsamości, łącząca nasze rozległe bazy danych, w tym szeroko rozumiane dane identyfikacyjne. Platforma pomaga firmom w natychmiastowej autentykacji klientów, bez konieczności stosowania uciążliwych zabezpieczeń (loginów, haseł, kodów) i wykrywaniu prób oszustw z zachowaniem niewidzalnej dla klienta warstwy ochorny. Kompleksowa architekrtua łącząca wszystkie nowoczesne technologie w obszarzez bezpieczeństwa i zaawansowana analityka, jaką oferuje platforma CrossCore ™, pomagają firmom budować zaufanie  względem usług świadczonych w sieci. Dzięki jednej ultranowoczesnej i kastomizowalnej platformie chmurowej, przedsiębiorstwa mogą elastycznie i na bieżąco przeprowadzać rzetelny proces uwierzytelniania, weryfikacji tożsamości i wykrywania prób wyłudzeń w czasie rzeczywistym.  

Rozwiązanie CrossCore ™ pozwala zarządzać rozmaitymi rozwiązaniami, bez względu na to, czy są to rozwiązania wewnętrzne, rozwiązania firmy Experian czy innych firm, a także punktami styczności z klientem na każdym etapie jego interakcji z usługami firmy. Dzięki niemu Twoja firma będzie mogła zautomatyzować i zintegrować liczne systemy decyzyjne oraz sprawnie reagować na nowe zagrożenia i wyzwania. 

Kto może być beneficjentem platformy CrossCore ™?

Platforma CrossCore ™ jest odpowiednim narzędziem dla wszystkich przedsiębiorstw pragnących zmniejszyć złożoność i koszty zarządzania strategiami anty-fraudowymi, dzięki poprawie skuteczności wykrywania nadużyć, a także zwiększeniu wydajności oraz zaoferowaniu klientom bezinwazyjnej interakcji.

CrossCore ™ to:

  • Jeden punkt dostępu dla wszystkich rozwiązań do zarządzania systemami do przeciwdziałania nadużyciom i weryfikacji tożsamości, który zapewni ochronę Twojej firmie i klientom
  • Szybkie reagowanie na nowe zagrożenie oraz integracja nowych rozwiązań, pozwalające uniknąć strat i być zawsze o krok przed oszustami.
  • Tworzenie nieinwazyjnej ścieżki komunikacji z klientem w zakresie autentykacji i zapobiegania oszustwom, poprawiającej odczucia klienta i zwiększającej jego lojalność wobec marki

Główne funkcjonalności:

  • Szybsze i sprawniejsze zarządzanie weryfikacją tożsamości bez aktywnego udziału klienta
  • Zoptymalizowane procesy przeciwdziałania nadużyciom
  • Zwiększenie trafności typowania podejrzanych przypadków dzięki holistycznemu wykorzystaniu technik uczenia maszynowego we wszystkich procesach decyzyjnych
  • Usprawnienie pracy i zwiększenie wydajności analityków anty-fraudowych dzięki autoamtyzacji procesu manualnej obsługi alertów w kastomizowalnym workflow
  • Architektura chmurowa to skalowalna wydajność i szybka reakcja na zagrożenia

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy

Zapobiegaj oszustwom dzięki...

Application Fraud Prevention - Erkennen und verhindern Sie Antragsbetrug mit Hunter über alle Kanäle hinweg.

Hunter

Zapobieganie wyłudzeniom kredytów dzięki narzędziu Hunter

Digital Fraud Detection - Erkennen und verhindern Sie digitalen Betrug mit FraudNet und verbessern Sie gleichzeitig Ihre Customer Experience

FraudNet

Chroń swoich klientów, nie ograniczając ich aktywności w sieci

Behavioral Biometrics - Biometrische Authentifizierung mit Hilfe von Maschine Learning-Algorithmen. Unsichtbare Zwei-Faktor-Authentifizierung

Debt Defence

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Stolen Identity Protection - Schützen Sie Kunden und Mitarbeiter vor Identitätsdiebstahl und verbessern Sie Ihre Reputation

Cyber Agent

Skuteczne zapobieganie oszustwom i poprawa doświadczeń klienta