Rozwiązanie Debt Defence od Experian

Skontaktuj się z nami

Lepiej zapobiegać, niż leczyć: od Debt Management po Debt Defense

Jednym z największych wyzwań zespołów windykacyjnych jest utrzymanie kosztów windykacji na niskim poziomie przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej i wydajnej obsługi klienta. 

Wiele przedsiębiorstw boryka się ze zidentyfikowaniem klientów, u których występuje najwyższe prawdopodobieństwo pojawienia się trudności finansowych, co sprawia, że trudno jest ograniczyć podejmowane wobec nich czynności windykacyjne. Dzięki czynnemu typowaniu klientów przed rozpoczęciem postępowania windykacyjnego, przedsiębiorstwa mogą znacznie obniżyć koszty windykacji i ogólne koszty w szczególności odpisów. 

Główne korzyści biznesowe

  • Zidentyfikuj niestabilność finansową i podejmij działania interwencyjne, mające na celu zmniejszenie przepływów do windykacji oraz ogólnych poziomów rezerw.
  • Korzystaj z danych i zaawansowanych narzędzi analitycznych do tworzenia spersonalizowanych zasad postępowania z klientem, napędzających zaangażowanie i wyniki przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego doświadczenia klienta.
  • Obniżaj koszty operacyjne dzięki obsłudze większej liczby spraw z wykorzystaniem automatyzacji i technologii sztucznej inteligencji, pozwalając swoim agentom ds. windykacji skoncentrować się na bardziej złożonych sprawach, wymagających interwencji manualnej.
  • Automatyzuj segmentację klientów i przepływy procesów decyzyjnych, zwiększając wydajność procesów windykacji i odzyskiwania należności, przy jednoczesnej optymalizacji terminów i rentowności działań zewnętrznych agentów ds. windykacji i odzyskiwania długów.
  • Wykorzystaj wartości wyników decyzyjnych dzięki dopracowaniu i udoskonaleniu modeli oraz scoringu kredytowego z modułu optymalizacji strategii.

Sposób działania

  • Debt Defence korzysta z danych, zaawansowanych narzędzi analitycznych, oprogramowania i wiedzy specjalistycznej, aby pomóc klientom w optymalizacji procesów windykacyjnych oraz umożliwić poprawę jakości obsługi klienta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i rezerw.
  • Rozwiązanie identyfikuje, monitoruje i zarządza oznakami wystąpienia problemów finansowych wśród klientów oraz posiada funkcję tworzenia i wdrażania działań dostosowanych do konkretnej sytuacji, co zwiększa zaangażowanie i wyniki.
  • Narzędzie korzysta z wielu źródeł danych, tworząc predykcyjne modele analityczne oraz strategie z wykorzystaniem technik tradycyjnych, jak i technik uczenia maszynowego.
  • Strategie te są następnie wdrażane, automatyzowane i monitorowane w środowisku operacyjnym, pozwalając klientom lepiej zarządzać ryzkiem klienta, ryzykiem regulacyjnym, operacyjnym oraz ryzkami finansowymi na każdym etapie cyklu odzyskiwania należności.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy

Zapobiegaj oszustwom dzięki...

Fraud Services Plattform - Implementieren Sie nahtlose, mehrschichtige Betrugserkennung und -prävention mithilfe von CrossCore™

CrossCore™

Pierwsza inteligentna platforma typu plug-and-play dla usług chroniących przed oszustwami i kradzieżą tożsamości

Application Fraud Prevention - Erkennen und verhindern Sie Antragsbetrug mit Hunter über alle Kanäle hinweg

Hunter

Zapobieganie wyłudzeniom kredytów dzięki narzędziu Hunter

Stolen Identity Protection - Schützen Sie Kunden und Mitarbeiter vor Identitätsdiebstahl und verbessern Sie Ihre Reputation

Cyber Agent

Skuteczne zapobieganie oszustwom i poprawa doświadczeń klienta

Device Fingerprinting - Erkennen Sie Geräte in Echtzeit mit Hilfe des Browser-Fingerprints

FraudNet

Chroń swoich klientów, nie ograniczając ich aktywności w sieci