Zapobieganie wyłudzeniom kredytów we wszystkich kanałach

Walcz z wyłudzeniami kredytów we wszystkich kanałach dzięki narzędziu Experian Hunter

Skontaktuj się z nami

Zapobiegaj wyłudzeniom kredytów nie odstraszając zaufanych klientów

Składając wnioski przez Internet, klienci pragną bezproblemowej obsługi oraz ochrony przed oszustwami i kradzieżą tożsamości. Zadaniem Twojej firmy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony oraz podejmowanie najlepszych decyzji w sprawie wniosków klientów ubiegających się o kredyt. Dzięki narzędziu Hunter firmy Experian, możesz zaoferować swoim  klientom ochronę przed wyłudzeniami kredytów i przyjemną, nieinwazyjną obsługę.

Hunter został zaprojektowany z myślą o przedsiębiorstwach pragnących zaoferować swoim klientom rzetelną ochronę w trakcie wypełniania wniosków bez względu na kanał komunikacji.

Główne funkcje

 • Weryfikacja danych we wnioskach w czasie rzeczywistym
 • Zapobieganie kradzieży tożsamości i nieuczciwym zamiarom.
 • Więcej danych to więcej wykrytych prób nadużyć – rozwiązanie Hunter w trakcie weryfikacji korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł danych wewnętrznych i zewnętrznych
 • Narzędzia wizualizacyjne przyspieszają kontrolę prób wyłudzeń, identyfikując powiązania między nimi (sieci powiązań)
 • Ustalanie priorytetów w kontrolach najpoważniejszych zagrożeń i konsekwencji wynikających z nadużyć
 • Ciągła ochrona dzięki holistycznemu i elastycznemu wykrywaniu oszustw
 • Zaawansowana analityka anty-fraudowa z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego

Sposób działania

 • Podejrzane wnioski kredytowe są alertowane i priorytetyzowane, dzięki czemu można je kontrolować i udaremniać próby wyłudzeń bez wpływu na uczciwych klientów Twojej firmy
 • Rozwiązanie Hunter można bezproblemowo zintegrować z istniejącym systemem do przetwarzania wniosków, dzięki czemu może ono stanowić uzupełnienie dla Twoich istniejących narzędzi do walki z oszustwami
 • Hunter integruje się również zinnymi rozwiązaniami wspierającymi proces identyfiakcji prób nadużyć (również w ofercie Experian), takich jak device intelligence do weryfikacji urządzeń czy biometria behawioralna do autentykacji wnioskodawcy.
 • Dane we wnioskach są analizowane w powiązaniu z licznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami danych, jak: dane klientów Twojej firmy, czarne listy, dane urządzenia czy ogólnorynkowe bazy danych dotyczące nadużyć i kondycji finansowej, dane zmarłych klientów oraz dane z sieci.
 • Narzędzie Hunter wykorzystuje zaawansownae funkcje match'ujące (w tym dla danych nieustrukturyzowanych), algorytmy analityczne (w tym, uczenie maszynowe) i sieci powiązań.
 • Wnioski budzące wątpliwości są przenoszone do narzędzia Investigation Tool w celu poddania ich dalszej analizie i przetwarzaniu.
 • Hunter posiada również najlepszy i elastyczny workflow do inwestygacji alertów i spraw.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy

Zapobiegaj oszustwom dzięki...

Digital Fraud Detection - Identifizieren und verhindern Sie digitalen Betrug

FraudNet

Chroń swoich klientów, nie ograniczając ich aktywności w sieci

Fraud Services Plattform - Implementieren und optimieren Sie nahtlose, mehrschichtige Betrugserkennung und -prävention

CrossCore™

Pierwsza inteligentna platforma typu plug-and-play dla usług chroniących przed oszustwami i kradzieżą tożsamości

Behavioral Biometrics - Biometrische Authentifizierung mit Hilfe von Maschine Learning-Algorithmen. Unsichtbare Zwei-Faktor-Authentifizierung

Cyber Agent

Skuteczne zapobieganie oszustwom i ulepszona obsługa klienta

Stolen Identity Protection - Schützen Sie Kunden und Mitarbeiter vor Identitätsdiebstahl und verbessern Sie Ihre Reputation

Debt Defence

Lepiej zapobiegać, niż leczyć