O Experian Polska

Skontaktuj się z nami

Experian Polska

Experian Polska łączy biegłość analityczną i zaawansowane oprogramowanie, by zapewnić prawdziwie holistyczne rozwiązanie polskiej branży kredytowej.

Oparliśmy nasz biznes na prostym założeniu, że sukces komercyjny to dziś jak największe zbliżenie do klientów. Im bardziej organizacji rozumie swoich klientów, tym bardziej potrafi reagować na ich indywidualne potrzeby i warunki.

Nasza wiedza

opiera się na wyjątkowym bogactwie przechowywanych przez nas informacji, na temat konsumentów i firm, a także na temat rynków i zachodzących na nich zmian.

Nasza fachowość

opiera się na na rozwijanych przez nas umiejętnościach, które pozwalają inaczej  spojrzeć na informacje i wykorzystać je w każdym  wymiarze relacji z klientem.

Nasza kreatywność

wyraża się w sposobie, w jaki wspieramy naszych klientów, poprzez tworzenie  rozwiązań informatycznych, które przybliżają ich do ich własnych konsumentów.