Niniejsza Polityka

Niniejsza polityka

Poważnie traktujemy prywatność naszych kontrahentów. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat pozyskiwanych przez nas danych osobowych w trakcie przeglądania naszej strony internetowej oraz sposobu ich wykorzystania.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem. Aby ułatwić czytanie, tekst został podzielony na krótsze partie oraz kilka dłuższych części. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnej części, należy kliknąć łącze „DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ” na końcu każdego podsumowania.

Niniejsza polityka prywatności zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe na tej stronie internetowej oraz informacje dotyczące komunikatów marketingowych firmy.

Przetwarzamy także dane osobowe za pomocą produktów i usług oferowanych klientom. Więcej informacji na temat naszych produktów i usług można znaleźć na stronie internetowej. Polityka prywatności nie obejmuje treści związanych z przetwarzaniem danych osobowych klientów biznesowych firmy Experian.

Niniejsza informacja o prywatności powinna być czytana w połączeniu z ewentualną dodatkową informacją dotyczącą prywatności, która może być wydawana w niektórych przypadkach podczas przetwarzania danych konkretnej osoby. Ma to na celu udostępnienie pełnej informacji osobie zainteresowanej na temat przypadków, kiedy jej dane są wykorzystywane. Niniejsza informacja o prywatności działa w połączeniu z innymi informacjami i nie ma na celu zastąpienia ich.

POWIĄZANIA Z PODMIOTAMI TRZECIMI

Strona internetowa zawiera łącza do stron zewnętrznych, wtyczki oraz aplikacje. Kliknięcie łącza lub pozwolenie na połączenie może skutkować pozyskaniem lub przesłaniem danych osobowych podmiotom trzecim. Nie mamy kontroli nad stronami podmiotów zewnętrznych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Po przejściu na inne strony, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną na nich informacją o prywatności.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności termin „Experian” odnosi się do Experian Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000600036, adres Plac Marsz

Józefa Piłsudskiego 300-078, Warszawa, Polska.

Firma Experian jest częścią grupy podmiotów, których spółka matka jest notowana na Giełdzie Londyńskiej (London Stock Exchange EXPN) jako Experian plc. Siedziba główna Grupy Experian mieści się w Dublinie, w Irlandii, natomiast siedziby operacyjne w Costa Mesa, w Kalifornii oraz w Nottingham, w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat grupy Experian można znaleźć na naszej stronie internetowej www.experianplc.com.

Experian odpowiada za przetwarzanie danych osobowych podanych na stronie internetowej www.experian.pl.

Wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres dpo.cee@experian.com.

Ostatnia aktualizacja niniejszej wersji: styczeń 2019 r.